Μήλο του Αδάμ

Image

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, που δεν υφίσταται σήμερα. Ευρισκόταν στην επαρχία Αμμοχώστου, μάλιστα δε κοντά στην ίδια την πόλη της Αμμοχώστου και προς τα νοτιοδυτικά της, δηλαδή κάπου δυτικότερα του χωριού Δερύνεια, σύμφωνα προς παλαιούς χάρτες.

 

Σε χάρτες του 16ου αιώνα (όπως εκείνος του Abraham Ortelius του 1573) το χωριό ευρίσκεται σημειωμένο ως Pomo d’ Adam, ενώ απαντάται και σε διάφορες γραπτές πηγές, επίσης του 16ου αιώνα, στις οποίες αναφέρεται και ως Pano d'Adamo.

 

Οι γραπτές πηγές που μνημονεύουν τον οικισμό αυτό, σχετίζονται όλες με την πολιορκία της Αμμοχώστου από τους Οθωμανούς το 1570-71, αφού όλες ευρίσκονται σε διηγήσεις αυτοπτών μαρτύρων της πολιορκίας ή ανθρώπων που έγραψαν γι' αυτήν.

 

Έτσι, ο Κονταρίνι γράφει ότι οι Οθωμανοί πολιορκητές είχαν στήσει το στρατόπεδό τους στο φέουδο Podamo (όπως το αποκαλεί), ενώ ο Άντζελο Καλλέπιο γράφει ότι ο αρχηγός των εισβολέων Λαλά Μουσταφάς είχε στρατοπεδεύσει στο χωριό Pomo d' Adamo, τρία μίλια μακριά από την Αμμόχωστο. Ο Άντζελο Γκάττο, που είχε πολεμήσει στην Αμμόχωστο, βεβαιώνει επίσης ότι ο κύριος όγκος του στρατού των εισβολέων είχε στρατοπεδεύσει στο Pomo d' Adam, που το αποκαλεί «μία τοποθεσία που απέχει μία λεύγα από την Αμμόχωστο».

 

Θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι, λόγω ακριβώς του πολέμου του 1570-71, οι κάτοικοι αυτού του χωριού το είχαν εγκαταλείψει. Το ίδιο το χωριό, επειδή ακριβώς ευρισκόταν πολύ κοντά στην Αμμόχωστο, πιθανότατα θα είχε καταστραφεί ολοκληρωτικά, αν όχι κατά τους 11 μήνες της πολιορκίας, ίσως κατά τις παραμονές της ενάρξης του πολέμου. Διότι οι Βενετοί αρχηγοί της αντίστασης είχαν δώσει την εντολή να καταστραφούν τα πάντα σε μία μεγάλη ακτίνα γύρω από την Αμμόχωστο, ώστε όταν θα έφθαναν οι Τούρκοι να μη εύρισκαν εκεί κοντά ούτε χώρους για να καλύπτονται, ούτε χρήσιμα υλικά. Ο Άντζελο Γκάττο αναφέρει ότι, κατά διαταγήν του Αστόρρε Βαγλιόνε, λίγο πριν από την έναρξη του πολέμου διευρύνθηκε η τάφρος γύρω από την Αμμόχωστο, και επίσης ισοπεδώθηκε η έκταση έξω από την πόλη, και κατεδαφίστηκαν εκκλησίες, κατοικίες και καταλύματα, μεταξύ δε άλλων, καταστράφηκαν ολοσχερώς και οι ωραιότατοι Κήποι της Αμμοχώστου, στην έκταση της σημερινής νέας (εκτός των τειχών) πόλης. Αυτή η ισοπέδωση ολόγυρα, είχε γίνει και στη Λευκωσία, και πιθανώς και στην Κερύνεια, διότι ήταν συνήθης τακτική σε περιπτώσεις πολιορκίας, για να δυσκολεύεται όσο γινόταν περισσότερο ο εχθρός.