Σαρκά

Image

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, που δεν υφίσταται σήμερα. Δεν απαντάται στις διάφορες σωζόμενες γραπτές πηγές, αλλά ευρίσκεται σημειωμένος σε παλαιούς χάρτες της Κύπρου, στην επαρχία της Πάφου.

 

Στον χάρτη της Κύπρου του Abraham Ortelius για παράδειγμα, του 1573, ο οικισμός ευρίσκεται σημειωμένος ως Sarca, στο κέντρο του τριγώνου μεταξύ των χωριών Critu (=Κρήτου), Lasa (=άσα) και Arsos (=Άρσος) της επαρχίας Πάφου και προς τα δυτικά άλλου οικισμού που σημειώνεται ως Asprera (=Ασπρερά) και που φαίνεται να είναι το σημερινό χωριό Ασπρογιά κοντά στην [Πάνω] Παναγιά.

 

Παρά το ότι οι τοποθεσίες των πιο πάνω οικισμών στους παλαιούς χάρτες δεν είναι απόλυτα ακριβείς, υπολογίζεται ότι ο οικισμός Sarca (Σαρκά;) θα πρέπει να ευρισκόταν στην περιοχή του χωριού [Πάνω] Παναγιά. Πράγματι, υπάρχει στην περιοχή αυτή τοποθεσία που έως σήμερα ονομάζεται Σάρκα (αντί Σαρκά).

 

Ο οικισμός αυτός, πάντως, δεν φαίνεται να υπήρξε ποτέ σημαντικός και αξιόλογος. Θα πρέπει να διαλύθηκε ενωρίς κατά την περίοδο της Οθωμανικής κατοχής της Κύπρου.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια