Σταυρινάκι

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, που δεν υφίσταται σήμερα. Ο οικισμός βρίσκεται σημειωμένος σε παλαιούς χάρτες της Κύπρου.

 

Στον χάρτη του Abraham Ortelius του 1573, ο οικισμός σημειώνεται ως Stavrimac και τοποθετείται στα βουνά του Τροόδους, στη γεωγραφική περιφέρεια της Πιτσιλιάς, βορειοδυτικά του χωριού Palicori (=Παλαιχώρι) και κοντά σε άλλους μεσαιωνικούς οικισμούς που επίσης δεν υφίστανται σήμερα, όπως το Cascalo (=Καύκαλο), το Patedi (=Πατήδι;) και το Mavrochio (=Μαύρο Χωριό;).

 

Η ονομασία με την οποία ο οικισμός σημειώνεται σε παλαιούς χάρτες, δεν είναι σαφής. Ίσως να ήταν Σταυρινάκι. Ίσως ακόμη να επρόκειτο για τον Σταυρό του Αγιασμάτι, όπου το πρώην ομώνυμο μοναστήρι από το οποίο σώζεται σήμερα ο μικρός κατάγραφος και ξυλόστεγος ναός του.

 

Ο οικισμός αυτός πιθανότατα ήταν ο ίδιος που στο χειρόγραφο του Κυπριακού Μουσείου, της περιόδου της Βενετοκρατίας, αναφέρεται ως Stravigniatos (Σταυρινιάτος;) χωρίς όμως σαφή αναφορά ως προς την τοποθεσία στην οποία βρισκόταν.

 

Δεν υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες για τον οικισμό αυτόν.