Νονί , το, ή Νονοί, οι, ή και Νονή

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, που δεν υφίσταται σήμερα. Καμιά όμως πληροφορία δεν σώζεται γι' αυτόν, εκτός από το γεγονός ότι ο οικισμός ευρίσκεται σημειωμένος σε παλαιούς χάρτες του 16ου και του 17ου αιώνα. Για παράδειγμα, στον χάρτη του Abraham Ortelius του 1573, ο οικισμός σημειώνεται ως Νονί, στην επαρχία της Πάφου, στην περιοχή μεταξύ του χωριού Salamia (=Σαλαμιού) και του χωριού Arsos (=Άρσος). Επειδή όμως στον χάρτη η θέση των χωριών αυτών ως προς την μεταξύ τους σχέση δεν είναι ακριβής, δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ούτε ως προς την ακριβή θέση στην οποία θα πρέπει να ευρισκόταν και το μεταξύ τους χωριό Noni. To οποίο, πάντως, θα πρέπει να υπήρχε κάπου στην περιοχή των σημερινών χωριών Αρμίνου και Φιλούσα.

 

Δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ούτε και για την πραγματική ονομασία του οικισμού αυτού, που σημειώνεται ως Νoni. Ήταν, μήπως, Νονί (το); Ή Νονοί (οι), ή μήπως Νονή (η) που πιθανώς αποτελούσε παραφθορά του ελληνικού Μονή; Άγνωστο. Πάντως την τρίτη εκδοχή (Noni αντί Moni) θεωρούμε ως την πιο πιθανή, αν και δεν αποκλείεται η αρχική ονομασία του χωριού να ήταν άλλη. Ο οικισμός αυτός φαίνεται να είχε διαλυθεί στα χρόνια της Οθωμανικής κατοχής, από άγνωστη αιτία.