Πάτρα ή Πέτρα

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, που δεν υφίσταται σήμερα. Ευρισκόταν στην επαρχία της Πάφου. Ο οικισμός δεν μνημονεύεται σε παλαιά κείμενα, ευρίσκεται όμως σημειωμένος σε παλαιούς χάρτες. Στον χάρτη της Κύπρου του Abraham Ortelius του 1573, ο οικισμός αναγράφεται ως Patra και τοποθετείται ανατολικά της πόλης της Πάφου, κοντά στο χωριό Αρχιμανδρίτα και προς τα βορειοανατολικά του, ενώ στην ίδια περιοχή σημειώνεται και άλλος οικισμός που δεν υφίσταται σήμερα, η Tera (Τέρρα).

 

Δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες για τον οικισμό Πάτρα (ή ίσως Πέτρα), που πάντως δεν φαίνεται να είχε υπάρξει ποτέ σημαντικός, και που θα πρέπει να διαλύθηκε κατά την περίοδο της Οθωμανικής κατοχής της Κύπρου.