Φάκλα

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, που δεν υφίσταται σήμερα, στην πεδιάδα της Μεσαορίας. Περί αυτού δεν υπάρχει απολύτως καμιά πληροφορία, πέραν του γεγονότος ότι ευρίσκεται σημειωμένος σε παλαιούς χάρτες της Κύπρου.

 

Στον χάρτη της Κύπρου του Abraham Ortelius του 1573, ο οικισμός αναγράφεται ως Facla και τοποθετείται στη δεξιά όχθη του ποταμού Γιαλιά, στα βορειοανατολικά του χωριού Piroi (=Πυρόι) και επίσης βορειοανατολικότερα των χωριών Petama (=Ποταμιά) και Sosomeno (= Άγιος Σωζόμενος).

 

Οικισμός με αυτό ή άλλο παραπλήσιο όνομα δεν ανευρίσκεται στις διάφορες παλαιές πηγές. Θα ήταν ίσως παρατραβηγμένο να υποτεθεί ότι επρόκειτο για λανθασμένη γραφή και απόδοση άλλου ονόματος, και συγκεκριμένα ονόματος όπως Fagnia ή Facnia, που ίσως να απέδιδε το όνομα του χωριού Αφάνεια, τούτο όμως αποτελεί μία (απομακρυσμένη) πιθανότητα. Πάντως, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Αφάνεια ευρίσκεται σημειωμένη στους παλαιούς χάρτες ως Fandia, και τοποθετείται σε αρκετή απόσταση προς τα βορειοανατολικά του οικισμού που σημειώνεται ως Facla.