Τράπος Τράπεζος

Image

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, που δεν υφίσταται σήμερα, στην επαρχία της Λευκωσίας και κοντά στην ίδια τη Λευκωσία.

 

Η μοναδική περί αυτού πληροφορία που έχουμε, προέρχεται από το γεγονός ότι ο οικισμός ευρίσκεται σημειωμένος σε παλαιούς χάρτες της Κύπρου.

 

Σε έναν από τους παλαιότερους λεπτομερείς χάρτες, εκείνον του Abraham Ortelius, του έτους 1573, ο οικισμός σημειώνεται με την ονομασία Trapo, και τοποθετείται προς τα νοτιοανατολικά της Λευκωσίας, μεταξύ των οικισμών Lefcomiati (=Λευκομιάτης) και Ailaza (=Αγλαντζ'ιά). Σε σχέση προς την Αγλαντζιά, τοποθετείται προς τα βορειοανατολικά αυτής, δηλαδή κάπου στην περιοχή της Τύμπου.

 

Η ξενική γραφή της ονομασίας του οικισμού στους χάρτες (Trapo), είναι προφανώς παρεφθαρμένη και δεν αποδίδει την πραγματική ελληνική, που δεν γνωρίζουμε ποια ήταν. Κατά τη δική μας άποψη, πιθανότατα η ονομασία ήταν Τράπεζος (ο), από όπου Τράπ[εζ]ος και στην ξενική γραφή Trapo (αντί Trapezo).

 

Απαντώνται σε μερικές περιοχές, αλλά όχι σ' εκείνην όπου ευρισκόταν ο οικισμός, τοπωνύμια «Τράπεζος», παρόμοιας ρίζας με άλλα, όπως «Τράπεζα»(η), «Τραπεζίτης» (ο), «Τραπέζια» (τα), «Τραπεζιές» (αι). Τέτοια τοπωνύμια προέρχονται από τη μορφολογία του εδάφους στις περιοχές τους, όπου χαμηλοί λόφοι είναι σχήματος «τραπεζοειδούς». Μεταξύ Αγλαντζ'ιάς και Τύμπου και Αθαλάσσας, υπάρχουν τέτοιοι λόφοι.

 

Ο οικισμός αυτός, για τον οποίο δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες, θα πρέπει να διαλύθηκε κατά την εποχή της Οθωμανικής επί της Κύπρου κυριαρχίας.