Παμπουλάτζιν

Image

Παλαιός οικισμός της Κύπρου, που δεν υφίσταται σήμερα. Δεν ευρίσκεται σημειωμένος σε παλαιούς χάρτες, αλλά μνημονεύεται ως Pampulachi σε χειρόγραφο της περιόδου της Βενετοκρατίας (χειρόγραφο Λειμωνίδα) ως ένα των χωριών που διοικητικά ανήκαν στη διοίκηση του Μαζωτού (επαρχία Λάρνακας).

 

Τοπωνύμιο Παμπουλάτζ'ια (τα) υπάρχει σε περιοχή του χωριού Πάνω Λεύκαρα, ενώ τοπωνύμιο Παμπουλάριν (το) υπάρχει σε διάφορες περιοχές, μεταξύ των οποίων και σε περιοχές των χωριών Τερσεφάνου, Μαρωνίου, Τόχνης, Αγίου Θεοδώρου, στην επαρχία Λάρνακας. Έτσι, δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ως προς την τοποθεσία στην οποία ευρισκόταν ο οικισμός αυτός.

 

Το Παμπουλάτζ'ιν είναι ονομασία προερχόμενη από το υποκοριστικό της λέξης «παμπούλα» (η) που σημαίνει εξόγκωμα, και άρα χαμηλό λόφο. Ο οικισμός δεν φαίνεται να υπήρξε ποτέ σημαντικός και διαλύθηκε κατά την περίοδο της Οθωμανικής κατοχής της Κύπρου.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια