Τρίτου

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, που δεν υφίσταται σήμερα. Η μοναδική πληροφορία που έχουμε γι' αυτόν προέρχεται από το γεγονός ότι ο οικισμός ευρίσκεται σημειωμένος σε παλαιούς χάρτες της Κύπρου.

 

Στον χάρτη της Κύπρου του Abraham Ortelius, του έτους 1573, ο οικισμός σημειώνεται με την ονομασία Tridu (Τρίτου;) και τοποθετείται στην επαρχία της Λάρνακας, βόρεια του χωριού Pilla (=Πύλα) και περίπου νότια του χωριού Atirna (=Αθηένου). Προς τα ανατολικά του, σημειώνονται άλλοι δύο οικισμοί που επίσης δεν υπάρχουν σήμερα, η Melisa (Μέλισσα) και ο S. Foti (=Άγιος Φώτης).

 

Ο οικισμός αυτός δεν φαίνεται να υπήρξε ποτέ σημαντικός και θα πρέπει να διαλύθηκε κατά την εποχή της Οθωμανικής επί της Κύπρου κυριαρχίας.