Σταμπόλου ή Στραμπόλου

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου που διαλύθηκε νωρίς και δεν υπάρχει σήμερα. Αναφέρεται τόσο από τον Φλώριο Βουστρώνιο, ως Strambolu, όσο και από τον Ρενέ ντε Μας Λατρί, ως Stambolu.

 

Ο οικισμός, που ήταν φέουδο κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας, αναφέρεται σε έγγραφο του Ιουνίου 1310, σχετικό προς συμφωνία περί κτηματικών περιουσιών που υπέγραψε ο τότε βασιλιάς της Κύπρου Ερρίκος Β΄ και επιβεβαίωνε, μεταξύ άλλων, την αγορά του Σταμπόλου από τους κληρονόμους του δολοφονηθέντος τότε αδελφού του, Αμωρύ ντε Λουζινιάν.