Μαλάτια

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου που δεν υφίσταται σήμερα. Αναφέρεται με την ονομασία Malatia από τον ιστορικό Φλώριο Βουστρώνιο (16ος αιώνας) ως φέουδο κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας. Ο Φλώριος αναφέρει συγκεκριμένα ότι κατά την αναδιανομή των φέουδων, στην οποία προέβη ο βασιλιάς της Κύπρου Ιάκωβος Β΄ μετά την άνοδό του στο θρόνο το 1460, η Μαλάτια δόθηκε σε κάποιον αξιωματούχο Ιωάννη Γκαρό.

 

Δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες για τον οικισμό αυτό. Ίσως όμως να πρόκειται για το ίδιο χωριό το οποίο ο Λεόντιος Μαχαιράς αναφέρει ως Παλάτια* και το οποίο σημειώνεται σε παλαιούς χάρτες της Κύπρου.