Μετόχιν

Image

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου που δεν υφίσταται σήμερα. Αναφέρεται από τον Ιησουίτη καθηγητή Τζιρόλαμο Νταντίνι ( Girolamo Dantini) ο οποίος το έτος 1596 είχε έλθει στην Κύπρο κατ’ εντολή του πάπα Κλήμεντος Ζ΄ για να μελετήσει την τότε κατάσταση των Μαρωνιτών που διαβιούσαν στο νησί. Ο επισκέπτης γράφει ότι συνάντησε Μαρωνίτες να ζουν σε 19 κυπριακά χωριά, τα οποία και κατονομάζει, αναφέροντας πρώτο το Μετόχιν (Metosci).

 

Είναι άγνωστο πού ακριβώς βρισκόταν το χωριό αυτό. Η τοπική όμως παράδοση αναφέρει ότι βρισκόταν στην αυτή περιοχή στην οποία αργότερα ιδρύθηκε το μαρωνίτικο μοναστήρι του Προφήτη Ηλία. Δηλαδή στην ευρύτερη περιοχή στην οποία άκμασαν και άλλα χωριά Μαρωνιτών, όπως η Αγία Μαρίνα, η Καμπυλή, ο Ασώματος, και δυτικότερα η Καρπάσεια και ο Κορμακίτης.

 

Άγνωστο είναι επίσης και το πότε και γιατί το χωριό αυτό εγκαταλείφθηκε και σταδιακά εξαφανίστηκε. Πιθανώς κάποια επιδημία να ήταν η αιτία.

 

Είναι πολύ πιθανό ότι η εκκλησία του εγκαταλειφθέντος αυτού χωριού να ήταν εκείνη που αργότερα εξελίχθηκε στο μοναστήρι του Προφήτη Ηλία. Το φαινόμενο αυτό δεν ήταν ασύνηθες. Συγκεκριμένα, όταν ένα χωριό, για οποιονδήποτε λόγο, παρέμενε έρημο, οι άνθρωποι αργότερα χαλούσαν εντελώς τα σπίτια του για να πάρουν οικοδομικά υλικά, όμως από σεβασμό δεν άγγιζαν την εκκλησία. Έτσι, σε πολλές περιοχές της Κύπρου υπάρχουν εκκλησίες μόνες σε περιοχές όπου ενωρίτερα είχαν ακμάσει κάποιοι οικισμού. Σε μερικές περιπτώσεις τέτοιες εκκλησίες εξελίχθηκαν σε μοναστήρια.