Πετομένη

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, που δεν υφίσταται σήμερα. Σε δύο παλαιά χειρόγραφα, ένα του Κυπριακού Μουσείου και ένα εκείνο του Λειμωνίδα, μνημονεύεται ο οικισμός Petomeni. Στο πρώτο χειρόγραφο περιλαμβάνεται μεταξύ των χωριών της περιοχής Λαπήθου, στο δε δεύτερο μεταξύ των χωριών που διοικητικά υπάγονταν στην διοίκηση της Κερύνειας κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας.

 

Τοποθεσία με το όνομα «Πετομένη» (=Πετουμένη;) υπάρχει στην περιοχή του χωριού Συγχαρί, επί της οροσειράς του Πενταδάκτυλου. Φαίνεται ότι ο οικισμός αυτός ήταν εκείνος που στον χάρτη του Abraham Ortelius, του 1573, ευρίσκεται σημειωμένος στα βορειοανατολικά του Δικώμου, με την ονομασία Pitommi.

 

Δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες για τον οικισμό αυτόν, που θα πρέπει να είχε εγκαταλειφθεί και διαλυθεί κατά την περίοδο της Οθωμανικής κατοχής της Κύπρου.