Μεριάς

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, που δεν υφίσταται σήμερα. Σε παλαιούς χάρτες του 16ου αιώνα (όπως εκείνος του Abraham Ortelius του 1573) αλλά και σε μεταγενέστερους, ο οικισμός ευρίσκεται σημειωμένος ως Meria, στην επαρχία Λευκωσίας, κάπου μεταξύ των χωριών Παλαιχώρι, Καπέδες και Καμπιά. Δηλαδή περίπου στην περιοχή των χωριών Γούρρι, Λαζανιάς και Φικάρδου.

 

Εκτός από το ότι σημειώνεται σε παλαιούς χάρτες, ο οικισμός αυτός δεν αναφέρεται ούτε και μνημονεύεται σε άλλες πηγές, και δεν υπάρχουν γι' αυτόν πληροφορίες. Φαίνεται όμως ότι ο οικισμός θα πρέπει να διαλύθηκε κατά την περίοδο της Οθωμανικής κατοχής της Κύπρου.