Παρτίδι

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, που δεν υπάρχει σήμερα. Δεν μνημονεύεται στις παλαιές πηγές, αλλά ευρίσκεται σημειωμένος σε παλαιούς χάρτες. Στον χάρτη της Κύπρου του Abraham Ortelius του 1573, σημειώνεται ο οικισμός Parditi, δίπλα από το χωριό Αγία Μαρίνα (Ξυλιάτου), στην επαρχία της Λευκωσίας.

 

Δεν είναι βέβαιο ποια ήταν ακριβώς η ελληνική ονομασία του οικισμού αυτού που στους παλαιούς χάρτες αναγράφεται ως Parditi. Πάντως ο οικισμός δεν φαίνεται να υπήρξε ποτέ σημαντικός, διαλύθηκε δε κατά την περίοδο της Οθωμανικής κατοχής της Κύπρου. Στην ίδια περιοχή υπήρχαν και άλλοι οικισμοί που επίσης διαλύθηκαν και δεν υφίστανται σήμερα, όπως το Αθάσιν (Atasi) και ο επίσης σημειωμένος στους παλαιούς χάρτες οικισμός Margalia.