Παβόνι ή Παγώνι

Image

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, που δεν υφίσταται σήμερα. Βρισκόταν στην επαρχία της Αμμοχώστου, στη χερσόνησο της Καρπασίας. Σε παλαιούς χάρτες της Κύπρου (όπως ο χάρτης του Abraham Ortelius του 1573) ο οικισμός βρίσκεται σημειωμένος ως Pavoni, στα νοτιοδυτικά του Ριζοκαρπάσου (Risosarpaco), κοντά σε άλλο οικισμό που ονομαζόταν Άγιος Νικόλαος (S. Nicola) και βορειοδυτικά του οικισμού Συκάδα (Sicada).

 

Δεν είναι γνωστή η ακριβής ονομασία του οικισμού αυτού. Ίσως Παβόνι (ξενικής προέλευσης), όπως ακριβώς αναγράφεται στους χάρτες, ίσως Παγώνι, όπως η ονομασία του γνωστού ωραίου πτηνού, ίσως κάτι άλλο. Στον χάρτη του Jodocus Hondius, του 1606, ο οικισμός σημειώνεται ως Pativin, αλλά θα πρόκειται μάλλον για κακή αντιγραφή από τον χάρτη του Abraham Ortelius στον οποίο βασίστηκε. Δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες για τον οικισμό αυτόν, που πάντως δεν φαίνεται να υπήρξε ποτέ σημαντικός, και που θα πρέπει μάλλον να διαλύθηκε κατά την περίοδο της Οθωμανικής κατοχής της Κύπρου.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια