Έγκλειση

Image

Χωριό των Μεσαιωνικών Χρόνων, που υφίστατο στη χερσόνησο της Καρπασίας και που δεν υπάρχει σήμερα. Δεν απαντάται σε γραπτές πηγές, όμως ευρίσκεται σημειωμένο σε παλαιούς χάρτες της Κύπρου. Στον χάρτη του Abraham Ortelius, του 1573, σημειώνεται οικισμός με την ονομασία Elissi, κοντά στα χωριά Άγιος Συμεών και Κορόβια, και όχι επί της ακτής, στη χερσόνησο της Καρπασίας. Σε άλλους χάρτες του 16ου και 17ου αιώνα σημειώνεται επίσης, με παρόμοιες ή παραπλήσιες ονομασίες (όπως: Elisii). Σε μερικούς χάρτες, όπως εκείνος του Matthias Quad, του 1608, ο οικισμός σημειώνεται περίπου στην ίδια περιοχή αλλά κοντύτερα προς τη θάλασσα ή και επί της ακτής ακόμη.

 

Η πραγματική (ελληνική) ονομασία του χωριού δεν είναι σαφές ποια ακριβώς ήταν. Ίσως Έλυση ή μάλλον Έγκλειση, από το ουσιαστικό «εγκλείστρα».

 

Δεν είναι γνωστά οποιαδήποτε ιστορικά στοιχεία για το χωριό αυτό, που φαίνεται ότι, για κάποια αιτία, είχε καταστραφεί κατά τα χρόνια της Οθωμανικής κατοχής. Ωστόσο το τοπωνύμιο επιβίωσε αργότερα, και κατά τον Ν.Γ. Κυριαζή (Τα Χωριά της Κύπρου, 1952, σσ. 79-80) ήταν έως και τα μέσα του 20ού αιώνα τσιφλίκι αγρόκτημα) με λίγες αγροικίες και μικρό ναό αφιερωμένο στον άγιο Ανδρόνικο. Ο Κυριαζής, που αποδέχεται έναν από τους τύπους γραφής της ονομασίας του οικισμού, τον τύπο Elici, θεωρεί ότι η ονομασία προήλθε ίσως από το όνομα της Διδούς ή και Ελίσσας, μυθικού προσώπου από την Τύρο, γνωστού για την σχέση του με τον Τρωικό ήρωα Αινεία. Η άποψη όμως αυτή δεν στηρίζεται πουθενά και δεν δικαιολογείται ικανοποιητικά.