Στρώματα-Στρώματο

Image

Ο Κύπριος ιστορικός και χρονικογράφος του 16ου αιώνα Φλώριος Βουστρώνιος μνημονεύει δύο μεσαιωνικούς οικισμούς της Κύπρου, τους οποίους και γράφει ως: Stromata και Stromato. Πιθανώς όμως επρόκειτο για έναν μόνο οικισμό, που σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις εγράφη με διαφορετικό τρόπο, κατά το τελευταίο γράμμα της ονομασίας του.

 

Στη μία περίπτωση, ο Φλώριος Βουστρώνιος αναφέρει ότι ο οικισμός Stromato ανήκε κατά το 1464-1468 σε κάποιον Tomassin Chareri, προς τον οποίο εκχωρήθηκε από τον τότε βασιλιά της Κύπρου Ιάκωβο Β'. Στη δεύτερη περίπτωση, ο οικισμός Stromata, μαζί με τα Γέναγρα και τα πραστεία των Πελεντρίων, παρουσιάζονται να ανήκαν στον Ρίτζο ντι Μαρίνο, από τον οποίο και αφαιρέθηκαν το 1474 από την Αικατερίνη Κορνάρο, χήρα του Ιακώβου Β', και παραχωρήθηκαν στον πιστό στην ίδια Πέτρο Ντάβιλα.

 

Σχετικά με τη δεύτερη περίπτωση (τα Stromata), έχουμε την προγενέστερη αναφορά του Γεωργίου Βουστρωνίου για την αφαίρεση χωριών από τον Ρίτζο ντι Μαρίνο και την εκχώρησή τους στον Πέτρο Ντάβιλα. Ο Γεώργιος Βουστρώνιος (από τον οποίο άντλησε ο Φλώριος), αναφέρει: ...τα Γέναγρα και τα Στρέμματα και τα δύο πραστεία των Πελεντρίων...

 

Άρα, τα Stromata (Στρώματα) του Φλωρίου Βουστρωνίου ήταν στην πραγματικότητα τα Στρέμματα, αν και ο Φλώριος, σε άλλη περίπτωση, αναφέρει σαφώς Stremata ως ανήκοντα κατά το 1464 στον Τζιοάν Μαρίνο (αντί στον Ρίτζο, που όμως ίσως ήταν το αυτό πρόσωπο, ο γνωστός τυχοδιώκτης και αντίπαλος των Βενετών στην Κύπρο).

 

Πιθανώς υπήρξαν δύο οικισμοί με το αυτό όνομα: Στρέμματα.  Εκ των οποίων ο ένας ανήκε στον Ρίτζο ντι Μαρίνο και αργότερα στον Πέτρο Ντάβιλα. Ο δεύτερος, ίσως να ήταν ο οικισμός τον οποίο ο Φλώριος Βουστρώνιος αναφέρει ως Stromato και ως ιδιοκτησία του Tomassin Chareri κατά την ίδια περίοδο. Ίσως όμως αυτός να ήταν άλλος και διαφορετικός οικισμός. Το όλο ζήτημα είναι ασαφές.