Σάλαρι

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, στην επαρχία της Αμμοχώστου. Ο οικισμός ευρίσκεται σημειωμένος σε παλαιούς χάρτες της Κύπρου ως Salari, βορειοδυτικά της πόλης της Αμμοχώστου.

 

Θεωρείται ότι ο οικισμός αυτός είναι ο σημερινός Σανταλάρης, για τον οποίο βλέπε σχετικό λήμμα.