Κουβούκλια

Image

Βυζαντινή ονομασία οικισμού της Κύπρου, του σημερινού χωριού Κούκλια στην επαρχία Πάφου, στην περιοχή όπου υπήρχε η αρχαία πόλη της Παλαιπάφου. Στην περιοχή πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες ανασκαφές. Η ονομασία Κουβούκλια του οικισμού διατηρήθηκε και κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας και αργότερα, απαντάται δε μέχρι και τα τέλη του 16ου αιώνα. Στη συνέχεια συντομεύθηκε. Δες λήμμα Κούκλια.