Σετρακώμη

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, στη χερσόνησο της Καρπασίας. Σε παλαιούς χάρτες της Κύπρου, όπως εκείνος του Abraham Ortelius του 1573 και άλλοι, ο οικισμός σημειώνεται ως Setracomi και τοποθετείται στη νότια ακτή της χερσονήσου, κοντά στα χωριά Coma (=Κώμα του Γιαλού) και Nota (=Νέτα).

 

Υποθέτουμε ότι πρόκειται για το υφιστάμενο έως σήμερα χωριό Εφτακώμη ή και Επτακώμη, παρά το ότι αυτό ευρίσκεται σε αρκετή απόσταση βορειοδυτικότερα από την τοποθεσία στην οποία παρουσιάζεται η Setracomi, και πλησιέστερα προς τη βόρεια ακτή της χερσονήσου, αντί τη νότια.