Μελανίσσια

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου που δεν υφίσταται σήμερα. Αναφέρεται από τον ιστορικό του 16ου αιώνα Φλώριο Βουστρώνιο που τον γράφει με την ονομασία Melanissia. Ο Φλώριος δίνει μόνο την πληροφορία ότι επρόκειτο για ένα των χωριών που βρίσκονταν στην έκταση της Σολιάς (Solia) και αρδεύονταν από τα νερά του ποταμού Καρκώτη. Δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες για τον οικισμό αυτό, που πρέπει να ήταν μικρός και άσημος.