Ροδιά ή Ρονίδια

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, που δεν υφίσταται σήμερα. Ευρισκόταν είτε στη Μαραθάσα, είτε στην επαρχία της Λεμεσού, αλλά δεν είναι γνωστή η ακριβής τοποθεσία του.

 

Δεν απαντάται να είναι σημειωμένος σε παλαιούς χάρτες αλλά μνημονεύεται σε δύο χειρόγραφα της περιόδου της Βενετοκρατίας. Στο χειρόγραφο του Κυπριακού Μουσείου αναγράφεται ως Rondia, το ίδιο και στο χειρόγραφο Λειμωνίδα, πλην όμως σε διαφορετική περιοχή. Συγκεκριμένα, στο πρώτο των δύο χειρογράφων ο οικισμός περιλαμβάνεται μεταξύ εκείνων της περιοχής της Μαραθάσας που ανήκε στον κόμητα ντε Ρουχάς κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας. Ενώ στο δεύτερο χειρόγραφο ο οικισμός περιλαμβάνεται μεταξύ εκείνων που διοικητικά υπάγονταν στο διαμέρισμα της Αυδήμου.

 

Τοποθεσία με την ονομασία «Ρογκιά» απαντάται στην περιοχή του χωριού Ποταμίτισσα όπου υπήρχαν και ίχνη παλαιότερου οικισμού κατά τον Ν. Γ. Κυριαζή (Τά Χωριά τῆς Κύπρου, 1952, σ. 164). Επίσης, τοποθεσία με την ονομασία Ρονίδκια (τα) απαντάται σε περιοχή του χωριού Λόφου, της επαρχίας Λεμεσού, όμως αρκετά μακριά και από την Αυδήμου και από τη Μαραθάσα, ενώ τοποθεσία Ρουδιά απαντάται μεταξύ Περαβάσας και Βρετσιών, με ομώνυμο παλαιό γεφύρι.

 

Κατά τη δική μας άποψη, πιθανώς επρόκειτο για δύο διαφορετικούς οικισμούς, εκ των οποίων ο ένας στην περιοχή Μαραθάσας και ο άλλος στην περιοχή Αυδήμου, με την ίδια ονομασία.

 

Η ονομασία, που γράφεται στα χειρόγραφα ως Rondia ήταν, μάλλον, Ροδιά (από το ομώνυμο οπωροφόρο δέντρο), κατά το πρότυπο της ονομασίας Μηλιά, την οποία έφεραν, και φέρουν, μερικά χωριά της Κύπρου.

 

Τα δύο χωριά με το όνομα Ροδιά δεν φαίνεται να υπήρξαν ποτέ σημαντικά και διαλύθηκαν κατά την περίοδο της Οθωμανικής κατοχής της Κύπρου.