Τρεμιθούς

Image

Μεταξύ των διαφόρων οικισμών της Κύπρου που φέρουν φυτώνυμη ονομασία, από τον δενδρώδη θάμνο τρεμιθιά (στην Κύπρο απαντάται σε τρία είδη), αναφέρεται και μεσαιωνικός οικισμός στην περιοχή της Λευκωσίας, που ονομαζόταν Τρεμιθούς (ή και Τρεμιθούσα).

 

Ο οικισμός αυτός ήταν άλλος από τη σημερινή Κοκκινστρεμιθιά που ευρίσκεται προς τα δυτικά της Λευκωσίας και σε παλαιούς χάρτες σημειώνεται ως Trimitusa. Ήταν επίσης άλλος από την αρχαία Τρεμιθούντα, τη σημερινή Τρεμετουσιά, στην πεδιάδα της Μεσαορίας. Ο συγκεκριμένος οικισμός, που σε παλαιούς χάρτες ευρίσκεται σημειωμένος ως Tremitus (=Τρεμιθούς), τοποθετείται σε χάρτες όπως εκείνος του Abraham Ortelius, του 1573, πολύ κοντά στη Λευκωσία ή μάλλον δίνεται, περιέργως, ως άλλη ονομασία της ίδιας της Λευκωσίας (Nicosia, olim Tremitus). To ίδιο και σε άλλους χάρτες, όπως εκείνος του Jodocus Hondius, του 1606.

 

Προφανώς θα πρόκειται για λάθος, διότι, όπως επεσήμανε ήδη από το 1760 ο αββάς Τζιοβάννι Μαρίτι, η Λευκωσία «ουδέποτε στην ιστορία υπήρξε γνωστή με αυτό το όνομα». Εξάλλου, δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε ενδείξεις ότι πολύ κοντά στη Λευκωσία (σε βαθμό που να συγχέεται με αυτήν) υπήρξε ποτέ οικισμός με το όνομα Τρεμιθούς ή κάτι παρόμοιο. Πάντως, το λάθος που ανευρίσκεται σε παλαιούς χάρτες, επαναλαμβάνεται υιοθετούμενο, ως δήθεν αρχαίο όνομα της Λευκωσίας, από μερικούς ξένους συγγραφείς.