Πατάνα Παντάνασσα

Image

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, που δεν υφίσταται σήμερα. Δεν αναφέρεται σε παλαιά κείμενα, αλλά ευρίσκεται σημειωμένος σε παλαιούς χάρτες (της περιόδου της Βενετοκρατίας κ.ε.) ως Patana, όχι μακριά από τη Λευκωσία, στα δυτικά του οικισμού Strevilo (Στρόβολος).

 

Η ονομασία Patana (Πατάνα) δεν σημαίνει τίποτα. Πιθανότατα αποτελεί συντόμευση/ αλλοίωση της πραγματικής, που ίσως ήταν Παντάνασσα. Επίθετο, δηλαδή, της Παναγίας. Δεδομένου μάλιστα του γεγονότος ότι, στην περιοχή στην οποία ευρισκόταν ο οικισμός αυτός (σύμφωνα προς τους παλαιούς χάρτες), υπάρχει ακόμη το γνωστό μικρό μοναστήρι της Παναγίας Μακεδονίτισσας, ενισχύεται η άποψή μας ότι η πραγματική ονομασία αυτού του οικισμού ήταν ίσως Παντάνασσα. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι και το μοναστήρι της Μακεδονίτισσας ήταν, αρχικά, αφιερωμένο στην Παναγία την Παντάνασσα. Πάντως στην ίδια περιοχή σημειώνεται στους παλαιούς χάρτες και άλλος οικισμός που αναγράφεται ως Machinedi, που θα πρέπει να ήταν η Μακεδονίτισσα. Θα πρέπει λοιπόν να υποθέσουμε ότι μεταξύ των δύο επιθέτων της Παναγίας στην ίδια περιοχή, Παντάνασσα και Μακεδονίτισσα, τελικά επιβίωσε έως σήμερα το δεύτερο.

 

Δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες για τον οικισμό αυτόν, που φαίνεται ότι είχε διαλυθεί κατά την περίοδο της Οθωμανικής κατοχής της Κύπρου.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια