Νέμεσος

Image

Μεσαιωνική ονομασία της Λεμεσού. Βλέπε σχετική αναφορά στο λήμμα Λεμεσός πόλη (κεφάλαιο ονομασίες) .

Με την ονομασία Νέμεσος υπάρχει και  Πολιτιστικός Όμιλος που ιδρύθηκε το 1981 στη Λεμεσό και είναι ιδρυτικό μέλος του Συντονιστικού Συμβουλίου Πολιτιστικών Φορέων Λεμεσού. Από την έναρξη της δράσης του ο ΝΕΜΕΣΟΣ οργάνωσε ποικιλία εκδηλώσεων αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες σε διάφορους τομείς με πολιτιστική και κοινωνική.

 

Πηγή:

www.polignosi.com