Πιθαρούδιν

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, που δεν υφίσταται σήμερα. Δεν ευρίσκεται σημειωμένος στους παλαιούς χάρτες της Κύπρου, αλλά μνημονεύεται στο γνωστό χειρόγραφο Λειμωνίδα, της περιόδου της Βενετοκρατίας.

 

Στο χειρόγραφο, μνημονεύεται ο οικισμός Pitharudi ως ένα από τα χωριά που περιλαμβάνονταν στη διοικητική περιοχή του Μαζωτού. Δεν γνωρίζουμε όμως πού ακριβώς ευρισκόταν ο οικισμός αυτός. Τοποθεσία με την ονομασία «Πιθαρούδια» υπάρχει κοντά στο χωριό Κοφίνου.

 

Ο ιστορικός Φλώριος Βουστρώνιος (16ος αιώνας) αναφέρει ως φέουδο κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας το χωριό αυτό, γράφοντάς το ως Pitarulli. Συγκεκριμένα, αναφερόμενος στην αναδιανομή των φέουδων στην οποία είχε προβεί ο βασιλιάς της Κύπρου Ιάκωβος Β΄ μετά την άνοδό του στο θρόνο το 1460, δίνει την πληροφορία ότι το Πιθαρούδι, μαζί με τον γειτονικό του οικισμό Καλαμούλλι, είχαν δοθεί σε κάποιον Ιωάννη Καλέφτο.