Πασχάλι, το

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, που δεν υφίσταται σήμερα. Δεν ευρίσκεται σημειωμένος σε παλαιούς χάρτες, γι' αυτό και είναι άγνωστη η ακριβής τοποθεσία στην οποία ευρισκόταν. Στο γνωστό χειρόγραφο Λειμωνίδα, που χρονολογείται περί το 1500 (περίοδος Βενετοκρατίας), μνημονεύεται και το χωριό Pascali ως μεταξύ εκείνων που διοικητικά υπάγονταν στη διοίκηση της Λεμεσού.

 

Τοποθεσίες «Πασχάλης» (ο), προφανώς από το όνομα «Πασχάλης», υπάρχουν στις περιοχές του Καλού Χωριού και του Λουβαρά. Ο οικισμός δεν υπήρξε ποτέ σημαντικός, πάντως, και φαίνεται ότι διαλύθηκε κατά την περίοδο της Οθωμανικής κατοχής της Κύπρου.