Παλιοαλόα

Image

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου που διαλύθηκε, μάλλον κατά τον 17ο αιώνα, και δεν υφίσταται σήμερα. Το χωριό αναφέρεται ως φέουδο κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας. Ο ιστορικός Φλώριος Βουστρώνιος (16ος αιώνας) αναφέρει το χωριό γράφοντάς το ως Paglioaloda και σχετίζοντάς το με το χωριό Αλόα (Αλόδα), που υπάρχει και σήμερα, στην επαρχία Αμμοχώστου, κοντά στο χωριό Άγιος Σέργιος.

 

Συγκεκριμένα ο Φλώριος, αναφερόμενος στην αναδιανομή των φέουδων στην οποία είχε προβεί ο βασιλιάς της Κύπρου Ιάκωβος Β΄ μετά την άνοδό του στο θρόνο το 1460, δίνει και την πληροφορία ότι ένας των αξιωματούχων, ο Ιωάννης Αραγκόν, είχε πάρει τότε ως ιδιοκτησία του τρία (γειτονικά) χωριά: την Αλόα, την Παλιοαλόα (= Παλαιά Αλόα) και το Παλαιχώρι.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια