Νεάπολις

Ονομασία της Λεμεσού κατά τα Πρωτοβυζαντινά χρόνια, όπως απαντάται σε μερικά παλαιά κείμενα. Αναφέρεται μάλιστα η Νεάπολις ή Νέα Πόλις (για να ξεχωρίζει από την παλαιά Αμαθούντα) και ως έδρα επισκόπου. Για ένα σύντομο διάστημα η πόλη είχε ονομαστεί και Θεοδοσιάς ή Θεοδοσιανή*.

 

Βλέπε περισσότερα στο λήμμα Λεμεσός πόλη, καθώς και κεφάλαιο ιστορία της πόλης. Βλέπε επίσης λήμμα Λεμεσού επισκοπή.