Καλογιαννιά

Image

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, που δεν υφίσταται σήμερα. Βρισκόταν στην οροσειρά του Τροόδους, ακριβώς δυτικά του μεγάλου χωριού Παλαιχώρι, περίπου στην περιοχή του επίσης μεγάλου χωριού Αγρός, ή μεταξύ αυτού και του χωριού Πολύστυπος, όπως φαίνεται σε παλαιούς χάρτες (όπως, για παράδειγμα, ο χάρτης του Jodocus Hondius του 1606, στον οποίο το χωριό βρίσκεται σημειωμένο ως Caloyania). Στο χάρτη, ωστόσο, του Abraham Ortelius, του 1573, το χωριό σημειώνεται κάπως νοτιότερα, με την ονομασία Calopania. Η αρχική — μάλλον των Βυζαντινών Χρόνων — ονομασία του οικισμού πιθανόν να ήταν Καλογιάννης (κατά το πρόσωπο: Καλοπαναγιώτης).

 

Το χωριό αυτό φαίνεται ότι υπήρξε ιδιωτικό μικρό φέουδο κατά τα χρόνια της Φραγκοκρατίας. Προφανώς διαλύθηκε κατά τη σκοτεινή περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας, για άγνωστους λόγους. Δεν είναι απίθανο να υποθέσουμε — δεδομένης και της γεωγραφικής θέσης στην οποία βρισκόταν — ότι οι κάτοικοι του χωριού αυτού ήσαν μεταξύ εκείνων της περιοχής που συνέβαλαν στην ίδρυση του μεγάλου χωριού Αγρός, τον 16ο και 17ο αιώνα, στην τοποθεσία όπου υφίστατο το μοναστήρι του Μεγάλου Αγρού.