Παρασόλια

Image

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, που δεν υφίσταται σήμερα. Ευρισκόταν στην επαρχία της Λάρνακας, επί της ακτής, παρά τις εκβολές του ποταμού Πούζη, ανατολικά του χωριού Μαζωτός. Μερικοί παλαιότεροι μελετητές (Φραγκούδης-Σακελλάριος) υπέθεσαν ότι ήταν η περιοχή της αρχαίας μικρής πόλης Παλαιάς, όμως αυτή η μικρή πόλη ήταν μάλλον πλησιέστερα προς την Αμαθούντα, κάπου στην περιοχή Ζυγίου.

 

Πάντως στην περιοχή όπου υφίστατο η μεσαιωνική Παρασόλια υπήρχε επίσης αρχαίος οικισμός, διότι ευρέθησαν κατάλοιπά του (Ν.Γ. Κυριαζής, «Τα Χωριά της Κύπρου», 1952, σ. 146). Ο Ν.Γ. Κυριαζής ταυτίζει την Παρασόλια με τον οικισμό που σημειώνεται σε παλαιούς χάρτες ως Palio Olissio. Όμως αυτός ο οικισμός (που σημειώνεται και ως Paliogliso) είναι άλλος, η Παλιο-Εκκλησιά, η σημερινή Παρεκκλησιά και όχι η Παρασόλια.

 

Ο Κυριαζής μαρτυρεί επίσης ότι επί ημερών του (μέσα 20ού αιώνα) υπήρχαν ακόμη μέχρι το ύψος των δύο μέτρων, τα ερείπια του ναού του χωριού, που ήταν γνωστός ως ’ης Γιώρκης της Παρασόλιας.

 

Τοπική παράδοση αναφέρει ότι το 1570 οι κάτοικοι της Παρασόλιας είχαν στήσει αναθρήκες επί της παραλίας, τις οποίες οι Τούρκοι εισβολείς θεώρησαν ως παραταγμένο στρατό και έτσι έκαναν την απόβασή τους αλλού, στις Αλυκές (σημερινή Λάρνακα).

 

Η Παρασόλια, τοποθεσία σήμερα του Μαζωτού, δεν φαίνεται να υπήρξε σημαντικός οικισμός. Διαλύθηκε κατά την περίοδο της Οθωμανικής κατοχής της Κύπρου.