Σοράκα

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, που δεν υφίσταται σήμερα. Ευρισκόταν στην επαρχία της Λευκωσίας.

 

Ο οικισμός αυτός δεν μνημονεύεται στις υπάρχουσες γραπτές παλαιές πηγές, αλλά ευρίσκεται σημειωμένος σε παλαιούς χάρτες της Κύπρου. Στον χάρτη του Abraham Ortelius του 1573, ο οικισμός σημειώνεται ως Soracha και τοποθετείται νοτιοδυτικά της Λευκωσίας, κοντά στα χωριά Deftera (=Δευτερά) και Psemelofo (=Ψημολόφου), μάλιστα ακριβώς στα βόρεια του χωριού Ψημολόφου.

 

Η αλλοιωμένη, προφανώς, ξενική γραφή της ονομασίας του οικισμού (Soracha) δεν μας επιτρέπει να συμπεράνουμε την ελληνική αρχική ονομασία του οικισμού αυτού.

 

Δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για τον οικισμό, που φαίνεται πάντως ότι δεν υπήρξε ποτέ σημαντικός και ότι διαλύθηκε κατά την περίοδο της Οθωμανικής κατοχής της Κύπρου.