Σέλενο

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, που δεν υφίσταται σήμερα. Η μοναδική περί αυτού πληροφορία προέρχεται από τον Κύπριο ιστορικό/χρονικογράφο του 16ου αιώνα Φλώριο Βουστρώνιο.

 

Ο Βουστρώνιος δεν δίνει, ωστόσο, καμιά πληροφορία ούτε και ένδειξη ως προς το πού ευρισκόταν αυτός ο οικισμός, τον οποίο και γράφει ως Selegno. Λέγει απλώς ότι, επί ημερών του βασιλιά της Κύπρου Ιακώβου Β' (1460-1473), ο οικισμός αυτός μαζί με αρκετούς άλλους, ανήκε στον Ισπανό ευγενή και υποστηρικτή του Ιακώβου Β', τον Ιωάννη Πέρεζ Φαμπρεγκουες.

 

Είναι ασαφής η ονομασία του οικισμού αυτού, και προφανώς αλλοιωμένη στην ξενική γραφή της. Ίσως Σέλενο ή και Σέλινο (από το ομώνυμο φυτό;) Αλλά πάλι, ίσως και να προήλθε από το S. Eleno (=Αγία Ελένη).