Σέπιλα

Image

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου. Σε παλαιούς χάρτες σημειώνεται ως Sepila και τοποθετείται κοντά στη Λεμεσό και προς τα βόρειά της.

 

Προφανώς δεν επρόκειτο για άλλον οικισμό, όπως μερικοί μελετητές νομίζουν, παρά μόνο για την Αγία Φύλα (Αγία Φύλαξη). Η οποία, αντί της γραφής S. Phyla, εγράφη ως Sepila.