Μακεδονίτισσα

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου που δεν υφίσταται σήμερα. Αναφέρεται από τον ιστορικό του 16ου αιώνα Φλώριο Βουστρώνιο ως φέουδο κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας. Συγκεκριμένα ο Φλώριος, γράφοντας για την αναδιανομή των φέουδων στην οποία είχε προβεί ο βασιλιάς της Κύπρου Ιάκωβος Β΄ μετά την άνοδό του στο θρόνο το 1460, δίνει και την πληροφορία ότι ένας αξιωματούχος, κάποιος Νικόλαος Σκαρνακιότι, είχε πάρει τότε στην κατοχή του τρία χωριά: τη Σωτήρα (αδιευκρίνιστο εάν επρόκειτο για το χωριό της Αμμοχώστου ή εκείνο της Λεμεσού), την Πενταλιά και την Μακεδονίτισσα.

 

Ο Φλώριος γράφει την ονομασία του χωριού ως Machidonitissa. Δεν υπάρχει όμως ένδειξη ως προς το πού βρισκόταν. Προφανώς όμως επρόκειτο για οικισμό που βρισκόταν στα δυτικά της Λευκωσίας, όπου διασώζεται το τοπωνύμιο και όπου υπήρξε και το μοναστήρι της Παναγίας Μακεδονίτισσας. Σε παλαιούς χάρτες της Κύπρου (λ.χ. χάρτης του Abraham Ortelius, 1573), σημειώνεται ο οικισμός, δυτικά της Λευκωσίας, ως Machinedi.