Τρυπίν

Image

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, στην επαρχία της Λευκωσίας, που δεν υφίσταται σήμερα. Ο οικισμός αυτός μνημονεύεται ως Tripi στο γνωστό χειρόγραφο Λειμωνίδα, της περιόδου της Βενετοκρατίας, ως ένας εκείνων που διοικητικά υπάγονταν τότε στο διαμέρισμα της Λευκωσίας.

 

Εξάλλου, στον χάρτη της Κύπρου του Abraham Ortelius του έτους 1573, ο οικισμός απαντάται σημειωμένος με το ίδιο όνομα — Tripi — και τοποθετείται προς τα νοτιοδυτικά του οικισμού Niso (=Νήσου) της επαρχίας Λευκωσίας, αλλά και προς τα βορειοανατολικά του οικισμού Morgi (=Μαρκί), πράγμα όχι ακριβές, εφόσον το Μαρκί είναι στα δυτικά ακριβώς της Νήσου. Εάν θεωρήσουμε ότι ο οικισμός Tripi ευρισκόταν μεταξύ Νήσου και Μαρκί, τότε θα πρέπει να ευρισκόταν κάπου στην περιοχή του σημερινού χωριού Κοτσιάτης.

 

Την ύπαρξη του οικισμού αυτού βεβαιώνει και ο Φλώριος Βουστρώνιος (16ος αιώνας), ο οποίος και τον αναφέρει ως Tripi ή Trypi. Ο Βουστρώνιος λέγει ότι κατά το 1464-1468 (επί βασιλείας του Ιακώβου Β') ο οικισμός αυτός, μαζί με το Psimolofo (= Ψημολόψου) αποτελούσε ιδιοκτησία της ευγενούς κυρίας Έλενας Ζάππε. Επίσης, σε άλλη περίπτωση, ο Φλώριος Βουστρώνιος αναφέρει ότι κατά τις αρχές του 14ου αιώνα ο οικισμός Tripi, μαζί με άλλους 11, ανήκαν στην διοίκηση του βισκοντάτου της Λευκωσίας.

 

Η πραγματική (ελληνική) ονομασία του οικισμού, που αποδίδεται ως Tripi ή και Trypi, δεν είναι σαφές ποια ήταν. Πιθανώς Τρυπίν (το), δηλαδή «μικρή τρύπα» (και κατ' επέκτασιν «μικρό πηγάδι»!). Τοπωνύμια με την ονομασία «Τρυπίν» (το) απαντώνται σε διάφορες περιοχές της Κύπρου. Στην περιοχή που θα πρέπει να υφίστατο ο οικισμός δεν απαντάται τοπωνύμιο «Τρυπίν» αλλά απαντώνται δύο τοπωνύμια στον πληθυντικό του: «Τρυπιά (τα), κοντά στο Μαρκί.

 

Ο οικισμός αυτός φαίνεται ότι διαλύθηκε, από άγνωστη αιτία, στα χρόνια της Οθωμανικής επί της Κύπρου κυριαρχίας.