Πιθάριν

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, που δεν υφίσταται σήμερα. Σε παλαιό χειρόγραφο του Κυπριακού Μουσείου, ο οικισμός μνημονεύεται ως Pithari και περιλαμβάνεται μεταξύ των χωριών της περιοχής Ορεινής. Δεν απαντάται όμως σημειωμένος σε παλαιούς χάρτες, γι' αυτό και δεν γνωρίζουμε την τοποθεσία στην οποία ευρισκόταν.

 

Δεν υπάρχει καμιά άλλη πληροφορία για τον οικισμό αυτόν.