Μανέρα ή Μανέτα

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, που δεν υφίσταται σήμερα. Ευρισκόταν στην επαρχία Πάφου, βορειοανατολικά της πόλης της Πάφου, κοντά στο υφιστάμενο έως σήμερα χωριό Μούσερε.

 

Ο οικισμός αυτός σημειώνεται σε παλαιούς χάρτες (16ου αιώνα κ.ε.) ως Manera ή και Maneta, αλλά δεν υπάρχει γι' αυτόν οποιαδήποτε αναφορά στις διάφορες ιστορικές πηγές.

 

Ο οικισμός δεν φαίνεται να υπήρξε σημαντικός και θα πρέπει να διαλύθηκε κατά την εποχή της Οθωμανικής κυριαρχίας.