Μύλος

Ο Μύλος της Κυθρέας

Image

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου που δεν υφίσταται σήμερα. Βρισκόταν κοντά στο κεφαλοχώρι της Κυθρέας και φαίνεται ότι ήταν μικρός οικισμός και όχι απλώς ένας των πολλών αλευρομύλων που υπήρχαν στην περιοχή. Αναφέρεται από τον ιστορικό Φλώριο Βουστρώνιο ως «Μύλος της Κυθρέας» (Molin a Chitria). Ο Φλώριος, αναφερόμενος στην αναδιανομή των φέουδων στην οποία είχε προβεί ο βασιλιάς της Κύπρου Ιάκωβος Β΄ μετά την άνοδό του στο θρόνο το 1460, γράφει ότι ο Μύλος της Κυθρέας είχε δοθεί τότε σε κάποιον Στέφανο ντε Σίο.

 

Πηγή:

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια

Φώτο Γκάλερι

Image