Κορινία

Image

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου που δεν υπάρχει σήμερα. Σε παλαιούς χάρτες (λ.χ. χάρτης του Abraham Ortelius, του 1573), ο οικισμός ευρίσκεται σημειωμένος ως Corinia, όχι μακριά από την ακτή, δίπλα από την πόλη της Κερύνειας (Cerines) και προς τα νοτιοδυτικά της — περίπου στην ίδια περιοχή όπου και το χωριό Κάρμι. Γύρω από τον οικισμό της Κορινίας σημειώνονται άλλοι τρεις οικισμοί που επίσης δεν υφίστανται σήμερα, με τα δυσανάγνωστα ονόματα Tepia και Blosi ή και Blesi, αλλά και με το ελληνικό όνομα Vasilico (=Βασιλικό).

 

Για τον οικισμό Κορινία δεν υπάρχουν πληροφορίες. Μήπως αυτή η Κορινία των Μεσαιωνικών Χρόνων ήταν το αρχαίο Κορίναιον που αναφέρεται από τον Πλίνιο ως αρχαία πόλη της Κύπρου; (βλέπε λήμμα Κορίναιον).

 

Ο Πλίνιος δεν δίνει καμιά ένδειξη ως προς την τοποθεσία του Κορίναιου, ο δε Κοιλανιώτης αρχιμανδρίτης Κυπριανός (Ιστορία Χρονολογική...., 1788, σ. 47) ισχυρίζεται, χωρίς επαρκή αιτιολόγηση, ότι το αρχαίο Κορίναιον ήταν το χωριό του Κοιλάνιν. Ο George Hill (A History of Cyprus, vol I, p. 231) θεωρεί ότι ήταν η Κερύνεια, όμως ο Πλίνιος την πόλη αυτή την αναφέρει ως Κινυρίαν. Άρα, λοιπόν, η αρχαία πόλη Κορίναιον του Πλινίου πιθανώς ήταν η μεσαιωνική Κορινία, κοντά πάντως στην Κερύνεια.

 

Δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες για την Κορινίαν, που ως οικισμός όχι σημαντικός κατά τα Μεσαιωνικά Χρόνια, θα πρέπει να διαλύθηκε ενωρίς κατά την περίοδο της Οθωμανικής κατοχής.