Πατήδι

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, που δεν υφίσταται σήμερα. Δεν μνημονεύεται σε παλαιά κείμενα, αλλά ευρίσκεται σημειωμένος σε παλαιούς χάρτες. Στον χάρτη της Κύπρου του Abraham Ortelius του 1573, ο οικισμός αναγράφεται ως Patedi και τοποθετείται στα βουνά του Τροόδους, στην περιοχή της Πιτσιλιάς, νοτιοδυτικά του οικισμού Palicori (=Παλαιχώρι).

 

Δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες για τον οικισμό αυτό, που πάντως δεν φαίνεται να υπήρξε ποτέ σημαντικός και μεγάλος, και που θα πρέπει να διαλύθηκε στα χρόνια της Οθωμανικής κατοχής της Κύπρου.