Τερέτια ή Τερέδια

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, που δεν υφίσταται σήμερα, στην επαρχία της Λευκωσίας. Ο οικισμός αυτός ευρίσκεται σημειωμένος σε παλαιούς χάρτες της Κύπρου.

 

Στον χάρτη της Κύπρου του Abraham Ortelius, του 1573, ο οικισμός σημειώνεται ως Teretia και τοποθετείται κοντά και προς τα βορειοδυτικά του χωριού Matiati (=Μαθιάτης). Ο οικισμός αυτός αναφέρεται ως Terenia στο γνωστό χειρόγραφο Λειμωνίδα, της περιόδου της Βενετοκρατίας, και περιλαμβάνεται μεταξύ εκείνων που διοικητικά υπάγονταν στο διαμέρισμα της Λευκωσίας.

 

Στον «Κτηματικό Κώδικα» της Αρχιεπισκοπής, στην καταγραφή περιουσίας του μοναστηριού του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Αναλιόντα (στην ίδια περίπου περιοχή που οι χάρτες τοποθετούν τον οικισμό Teretia), γίνεται λόγος και για ελαιόδεντρα του μοναστηριού αυτού «εις τοποθεσίαν Τερέδιαν». Είναι χαρακτηριστικό ότι αναφέρεται απλώς τοποθεσία, πράγμα που σημαίνει ότι ο οικισμός ήταν ήδη διαλυμένος κατά τον 18ο αιώνα (περίοδος Οθωμανικής επί της Κύπρου κυριαρχίας).

 

Κατά τον Ν.Γ. Κυριαζή («Τά Χωριά τῆς Κύπρου», 1952, σ. 174), στην τοποθεσία «Τερέδκια» που εμπίπτει στη διοικητική έκταση του χωριού Λυθροδόντας, υφίσταντο έως και τα μέσα του 20ού αιώνα ερείπια παλαιού ναού αφιερωμένου στην Παναγία τη Φαρμακολύτριαν.