Ρωμανό

Image

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, που δεν υφίσταται σήμερα. Δεν ευρίσκεται σημειωμένος στους παλαιούς χάρτες της Κύπρου. Αναφέρεται από τον Φλώριο Βουστρώνιο (16ος αιώνας) ως Romano.

 

Ο Φλώριος Βουστρώνιος δεν δίνει πληροφορίες για τον οικισμό αυτόν, αλλά απλώς αναφέρει ότι επρόκειτο για χωριό που μαζί με άλλα (Λεύκαρα, Γεροσκήπου, Χόρταινη, Τίμη, Τρεμιθούσα, Μαντριά, Κολώνη, Ψάθι και Άγιος Θεόδωρος) ανήκαν κατά το 1464 στον ευγενή και αξιωματούχο Πέτρο ντ' Αβίλα προς τον οποίο τα είχε παραχωρήσει ο βασιλιάς της Κύπρου Ιάκωβος Β΄.

 

Βλέπε λήμμα: Αβίλα ντε και Ιάκωβος Β'

 

Δεν γνωρίζουμε πού ακριβώς ευρισκόταν το Ρωμανό. Το οποίο, πιθανότατα, ήταν χωριό με όνομα αγιολογικό, ήταν δηλαδή Άγιος Ρωμανός, που έγινε τελικά απλώς Ρωμανό.

 

Πάντως με την ονομασία Ρωμανό(ς) υπάρχει ρυάκι κοντά στη Λάπηθο, ενώ το τοπωνύμιο Ρωμανό απαντάται στην Καρπασία, κοντά στο χωριό Άγιος Ανδρόνικος.

 

Πιθανότατα όμως δεν επρόκειτο για άλλο παρά για το σημερινό χωριό Βουνόν, στα βορειοδυτικά της Λευκωσίας και στη νότια πλαγιά του Πενταδακτύλου, που αναφέρεται ότι κάποτε ονομαζόταν ακριβώς Ρωμανό ή, ορθότερα, Άγιος Ρωμανός. Στον άγιο Ρωμανό εξάλλου είναι αφιερωμένη και η μικρή εκκλησία του χωριού Βουνόν.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια