Παλιόσαμπρα η

Image

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, που δεν υφίσταται σήμερα. Δεν σημειώνεται σε παλαιούς χάρτες, αλλά σε χειρόγραφο των αρχών του 16ου αιώνα (χειρόγραφο Λειμωνίδα) μνημονεύεται ως Paliosambra και περιλαμβάνεται μεταξύ των χωριών που διοικητικά υπάγονταν στο διαμέρισμα και στη διοίκηση της Κερύνειας.

 

Συνεπώς ο οικισμός αυτός θα πρέπει να ευρισκόταν όχι πολύ μακριά από την ίδια την Κερύνεια, εφόσον όμως δεν σημειώνεται σε παλαιούς χάρτες, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε την τοποθεσία στην οποία βρισκόταν.

 

Δεν μπορούμε, επίσης, να είμαστε βέβαιοι ούτε ως προς την πραγματική αρχική ονομασία του οικισμού, που προφανώς έχει αλλοιωθεί σε Paliosambra. Ίσως «Παλιόμαντρα», που ως τοπωνύμιο απαντάται σε πολλές περιοχές της Κύπρου και φυσικά και στην περιοχή Κερύνειας.

 

Ο οικισμός αυτός, πάντως, δεν υπήρξε ποτέ σημαντικός και αξιόλογος. Άλλες πληροφορίες περί τούτου, ελλείπουν.