Κορωνειά

Image

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, που δεν υφίσταται σήμερα. Μνημονεύεται σε δυο χειρόγραφα των Μεσαιωνικών χρόνων, ως Coronia. Στο ένα εξ αυτών περιλαμβάνεται μεταξύ των χωριών που ανήκαν διοικητικά στο διαμέρισμα της Καρπασίας. Στο δεύτερο αναφέρεται επίσης ότι βρισκόταν στην «επαρχία» της Καρπασίας.

 

Κοντά στο χωριό Κώμα του Γιαλού, στην Καρπασία, υπάρχει τοπωνύμιο Κορωνειά, που αποτελεί σήμερα κι ονομασία μικρού δάσους. Πιθανώς βρισκόταν εκεί ο οικισμός της Κορωνειάς, που φαίνεται ότι είχε διαλυθεί κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας.

 

Ακόμη, είναι δυνατό ο οικισμός να διασώζει αρχαίο τοπωνύμιο. Από αναφορές αρχαίων συγγραφέων γνωρίζουμε ότι στην «επαρχία» των Σαλαμινίων υφίστατο αρχαία πόλη ή κώμη με την ονομασία Κορώνεια. Μήπως ο σημερινός οικισμός Κορόβια, όπου και αρχαία ερείπια.

 

Τοποθεσία με την ονομασία Κορωνειά υπάρχει και κοντά στο μεσαιωνικό φρούριο της Καντάρας, όπου και η τοποθεσία Κιόνια (= κίονες, αρχαία ερείπια) κι όπου και ομώνυμος μεσαιωνικός οικισμός.

 

Ο Άντρος Παυλίδης εντόπισε το 2008 εκτενή ερείπια αρχαίου οικισμού καθώς και λαξευτών τάφων στην ακτή, ανατολικά του χωριού Γαληνόπωρνη (όπου επίσης υπάρχει αρχαιολογικός χώρος), όχι μακριά από το χωριό Κορόβεια. Ως εκ τούτου εισηγήθηκε ότι η πόλη Κορώνεια βρισκόταν στην ανατολική ακτή της Καρπασίας. Κατά τον ίδιο ερευνητή, η πόλη στην ακτή φαίνεται να είχε εγκαταλειφθεί περί τα μέσα του 7ου μ.Χ. αιώνα, λόγω των πρώτων αραβικών επιδρομών. Όπως είχε συμβεί και με πλήθος άλλων παράκτιων οικισμών της Κύπρου, οι κάτοικοι μετακινήθηκαν προς τα ενδότερα, σε θέσεις που προσέφεραν καλύτερη προστασία. Ως εκ τούτου, κατά τον ίδιο ερευνητή, το σημερινό χωριό Κορόβεια είχε ιδρυθεί από τότε και διασώζει την ονομασία της αρχαίας Κωρώνειας (οπότε πρέπει να γράφεται: Κορώβεια).