Πλαγκάτι

Image

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, που δεν υφίσταται σήμερα. Δεν αναφέρεται στις παλαιές γραπτές πηγές, αλλά ευρίσκεται σημειωμένος σε παλαιούς χάρτες. Στον χάρτη της Κύπρου του Abraham Ortelius (1573), ο οικισμός σημειώνεται ως Plancati στην βόρεια ακτή του νησιού, ανατολικά της Κερύνειας. Η ονομασία του δεν σημαίνει τίποτα, και προφανώς είναι παρεφθαρμένη. Πιθανώς ο οικισμός αυτός ήταν ο «Πλατυμάτης», αλλά πάλι, εάν το πρώτο γράμμα του ονόματος ήταν Α αντί Ρ, τότε έχουμε το όνομα Αλακάτι (δες και λήμμα «Πλατυμάτης»).

 

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τον οικισμό αυτόν, που φαίνεται ότι διαλύθηκε στα χρόνια της Οθωμανικής κατοχής της Κύπρου.