Ούριον

Image

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, που δεν υφίσταται σήμερα. Ευρισκόταν στην επαρχία Λευκωσίας και μάλιστα κοντά και  νοτιοδυτικά της ίδιας της Λευκωσίας.

 

Σε παλαιούς χάρτες της Κύπρου (όπως εκείνος του Abraham Ortelius του 1573), ο οικισμός ευρίσκεται σημειωμένος ως Ourio, μεταξύ Στροβόλου (Strevilo) και Κοκκινοτρεμιθιάς (Tremitusa). Μεταξύ δε Strevilo και Ourio σημειώνεται άλλος οικισμός με το όνομα Patana.

 

Το Ούριον (ή ίσως ο Ούριος) μνημονεύεται και σε παλαιό χειρόγραφο (χειρόγραφο Λειμωνίδα) ως ένα των χωριών της Λευκωσίας κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας.

 

Δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες στις παλαιές πηγές για τον οικισμό αυτό, που πάντως δεν φαίνεται να υπήρξε ποτέ σημαντικός και που θα πρέπει να διαλύθηκε κατά την περίοδο της Οθωμανικής κατοχής της Κύπρου.