Συκάδα ή Συκά

Image

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, που δεν υφίσταται πλέον. Βρισκόταν στην Καρπασία, κοντά στο χωριό Γαληνόπωρνη. Σε παλαιούς χάρτες (όπως λ.χ. ο χάρτης του Α. Ortelius του 1573) βρίσκεται σημειωμένο ως Sicada.

 

Το χωριό φαίνεται ότι αποτελούσε φέουδο κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας, αλλ' ήταν ιδρυμένο κατά τα Βυζαντινά χρόνια. Εγκαταλείφθηκε κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Η ονομασία Συκάδα επιζεί και σήμερα, ως τοπωνύμιο στην περιοχή βορειοανατολικά της Γαληνόπωρνης.

 

Στην ίδια περιοχή υπάρχει η ενδιαφέρουσα παλαιά εκκλησία της Παναγίας Συκάς, για την οποία βλέπε χωριστό λήμμα πιο κάτω. Από το επίθετο της Παναγίας προκύπτει ότι ο οικισμός ήταν γνωστός και με τη συντομότερη ονομασία Συκά(ς).

 

Χωριό με την ονομασία Συκά μνημονεύεται κι από τον ντε Μας Λατρί, ενώ σε απογραφή των χρόνων της Βενετοκρατίας απαντάται: casal Sicha.

 

*Αλλά χωριό με την ονομασία Sicha (=Συκά) βρισκόταν και στη Μεσαορία, κοντά στα σημερινά χωριά Βώνη και Επιχώ. Κι αυτό σημειώνεται σε παλαιούς χάρτες όπως εκείνος του Α. Ortelius.

 

Οι ονομασίες Συκάδα και Συκά προέρχονται από το δέντρο συκή (συτζ'ιά στο κυπριακό γλωσσικό ιδίωμα).

Φώτο Γκάλερι

Image
Image