Ποκάννιν

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, που δεν υφίσταται σήμερα. Δεν αναφέρεται στις γραπτές πηγές και δεν έχουμε γι’ αυτόν οποιεσδήποτε πληροφορίες, εκτός του ότι ευρίσκεται σημειωμένος σε παλαιούς χάρτες της Κύπρου.

 

Σύμφωνα προς τον χάρτη της Κύπρου του Abraham Ortelius, του 1573, ο οικισμός που σημειώνεται ως Pocan ευρισκόταν στην επαρχία Λεμεσού, κοντά και προς τα βορειοδυτικά του χωριού Chivida (Κιβίδες), δηλαδή κάπου στην περιοχή του σημερινού χωριού Άγιος Αμβρόσιος.